Podnikání

Informace pro vodáky mohou být dobře dostupné všem

Vodáctví se v naší zemi ujalo již před mnoha lety a jeho tradici si lidé předávají zejména v rodinách a mezi příbuznými a známými napříč generacemi. Za socialismu to byl svým způsobem jakýsi vzdor vůči stávajícímu politickému systému a již tehdy začaly vznikat první výrobci laminátových plavidel a propagátoři vodáckého vybavení a také kilometráží.

vodáci v terénu

Kilometráž je přesný popis vodního toku se všemi důležitými body, jako jsou lávky, mosty, jezy, náhony na mlýny, peřeje, přístaviště atp. Jestliže si chcete takovou kilometráž prohlédnout, musíte pracně hledat na Internetu zdroje, které jsou aktualizované, protože právě aktualizovaný údaj je vám skutečně něco platný. A to je dnes poměrně značný problém, protože ne každá kilometráž je aktuální, a některé jsou dokonce jen nascanované z papírových knih.

řešení SEO

Nabízíme vám tip k vytvoření vodáckého speciálu, kde budou k dispozici kilometráže řek, a k nim i fotografie s popisky jezů, odkazy na vodácká i nouzová tábořiště, s možností aktualizace od vodáků samotných, kteří mohou mít do databáze přístup a vkládat tam různé příspěvky. Vodácky orientovaných webů je hodně, ale kvantita pokulhává na úkor kvality. Nabídnete-li lidem skutečně ověřené a platné informace, může se váš web stát i hlavním vodáckým portálem.

S tvorbou webových stránek vám mohou vypomáhat odborníci, kteří se také zaměří na optimalizaci pro vyhledávače v Brně, a mohou váš web posílit i PPC reklamou v Praze, kde je široká vodácká základna, a odkud na vodu míří každým rokem desítky až stovky zájemců. Nezapomínejte, že Česká republika hostí i zahraniční návštěvníky, zejména z Rakouska, kteří splouvají v letních měsících horní tok Vltavy. Vltava však není jedinou řekou, která má co nabídnout, atraktivní je i Lužnice (Stará i Nová řeka), Nežárka, Ohře, Sázava, Otava a Berounka.