Bydlení

Proč dnes tak rostou i ceny nájmů


O tom, že v posledních letech trh s nemovitostmi prodÄ›lal obrovský růst, není sporu. StaÄí jen porovnat ceny nemovitostí jeÅ¡tÄ› pÅ™ed pár lety s tÄ›mi, které máme dnes. JistÄ›, můžeme namítnout, že jsme v posledních letech mÄ›li také velkou inflaci, avÅ¡ak když to spoÄítáme, zjistíme, že nárůst je ve skuteÄnosti mnohem vÄ›tší, než by odpovídalo.

 

S tím ovÅ¡em rostou i ceny nájmů a podnájmů. I majitelé domů a bytů, kteří své nemovitosti pronajímají, se k tomuto trendu pÅ™ipojili. Mnozí nájemníci tak v minulých letech byli svÄ›dky drastického zvyÅ¡ování nájemného, a pokud sháníte byt Äi dům v nájmu nebo podnájmu, pak vás jistÄ› pÅ™ekvapí, kolik po vás bude majitel požadovat.

 

i pronájem bytu v paneláku je dnes drahý

 

JistÄ›, valná vÄ›tÅ¡ina z nich tvrdí, že je to kvůli zvýšeným nákladům. Zde je potÅ™eba uznat, že zejména ceny energií, jako je plyn Äi elektÅ™ina, skuteÄnÄ› hodnÄ› stouply. V mnoha případech vÅ¡ak platí, že si tyto nájemce platí sám, a nejsou souÄástí nájemného. Jak se tedy onen nárůst ospravedlňuje v tomto případÄ›?

 

Většinou tím, že údržba a opravy jsou mnohem dražší, než tomu bylo dřív. Ovšem zde si musíme uvědomit, že v těchto odvětvích k až tak velkému zdražování nedošlo. Jistě, ceny se zvedly, avšak rozhodně ne takovým způsobem, jako je tomu například právě v energetice.

 

růst cen nájmů

 

Ukazuje se tak, že problém je ve skuteÄnosti jinde. Majitelé nemovitostí se chtÄ›jí svézt na souÄasném trendu vysokých cen, kdy vÄ›dí, že Äím dál víc lidí nemá na to, aby si koupili vlastní dům nebo byt, a musí jít zkrátka a jednoduÅ¡e do podnájmu. To jim umožňuje zvednout ceny mnohem více, neboÅ¥ lidé jsou ochotni mnohem více zaplatit – zvláštÄ› když jim v podstatÄ› nic jiného nezbývá.

 

Je jasné, že tento vývoj není ani zdaleka ideální. Bylo by potÅ™eba, aby se trh s nemovitostmi upravil, neboÅ¥ to by snížilo i cenu nájmů. K nÄ›Äemu takovému vÅ¡ak s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností nedojde, neboÅ¥ vláda má v souÄasné dobÄ› jiné, naléhavÄ›jší problémy. A nám nezbývá, než se s tím smířit.