PC

Čím se liší Europalety od běžných přepravek


Europalety jsou špičkou ve své třídě, jsou pochopitelně licencované, označené symboly EPAL nebo UIC, a jejich nosnost se řadí k nejvyšším. Jedna paleta unese statickou zátěž 2 tuny, přitom je samotná její hmotnost pouhých 20 – 24 kilogramů. Každá EUR paleta musí mít přesné rozměry a je vyráběna podle standardizovaného postupu.

palety

Jak lze charakterizovat Europalety

  • Jsou čtyřcestné, tzn., že je lze nakládat paletizačním vozíkem ze všech směrů.
  • Vyrábí se pod označením EUR, případně EPAL, značka se vypaluje na pravý špalek a padělání a značení tímto symbolem falešných palet je trestné. Na levém špalku bývá také označení domovské železniční přepravy, např. ČD nebo SNCF.
  • Každý kus výrobku musí mít přesné rozměry 800 x 1200 x 144 mm. Výška špalků je 78 mm, výška desek (prken) 22 mm. Šířka desek je 100, nebo 145 mm.
  • Minimální nosnost výrobku musí být 1,5 tuny.
  • Rohy desek musí být rovnoměrně seříznuty pod úhlem 45 stupňů, spodní desky mají frézovaný náběh.
  • Vlhkost dřeva nesmí přesáhnout 22 procent.
  • Jestliže je Europaleta opravovaná, musí být označena ve středovém špalku tzv. renovačním hřebem.

Europalety se třídí podle kvality do několika kategorií

Třída A– vyrábí se ze světlého dřeva bez odštepků, všechny špalky musí být rovné. Na materiálu může být známka opotřebení, ale ne znečištění, licencovaná oprava je v této třídě povolena. Nesmí být polepena fólií ani lepenkou.

Třída B– surovinou pro výrobu je pouze dřevo tmavé, případně směs tmavého a světlého. Je povoleno znečištění, které se přenáší i na náklad.

Třída C– Špalky mohou být do 1 cm pootočené, povoleny jsou třísky, odštěpky, zbytky fólie a lepenky, musí být patrné alespoň na jednom špalku značka EPAL nebo EUR.

dřevěné palety

Neopravitelné kusy jsou takové, které jsou trvale znečištěny např. betonem, olejem, mají odštíplý kus špalku, jejich svlak (příčná deska) je oblý, mají nesprávné označení na špalcích, na hřebících, nebo jsou-li hřebíky ve špatném tzv. výrobním obrazci. Opravit nelze ani palety s hnilobou, plísní a ztrouchnivělé kusy.