Podnikání

Jaké má svj výhody a nevýhody?

Stále více lidí shání bydlení v panelákovém bytě. Je to především z důvodu současného zdražování energií. Je totiž jasné, že malý byt jde vytopit poměrně snadněji než klasický dům. Navíc také spotřeba elektřiny bude nižší, neboť máme méně místností, ve kterých se bude svítit. Ovšem každému je jasné, že součástí paneláku nejsou jen jednotlivé byty, ale také společné prostory, stejně jako střecha a vnější fasáda. A je jasné, že někdo musí rozhodovat o tom, jak s nimi bude nakládáno.

klasický šedivý panelák

V současnosti proto najdeme v naprosté většině paneláku svj Home Partner, tedy společenství vlastníků jednotek. Do něj automaticky patří každý, kdo v daném domě vlastní nějaký byt. Zde je potřeba upozornit, že se to týká pouze vlastníků, nikoliv nájemců, tedy pokud jim vlastník nedá v tomto ohledu plnou moc.

Účelem tohoto společenství je rozhodování o již zmíněných společných prostorách, stejně jako řízení fondu oprav. Do něj měsíčně přispívá každý vlastník danou částkou a tyto peníze jsou následně použity na opravy, úpravy a další záležitosti spojené s daným domem. Rozhodování probíhá obvykle pomocí hlasování, kdy rozhoduje většina hlasů. Hlasování vyhlašuje předseda, který také má na starosti vyřizování potřebných povolení, kontaktování jednotlivých firem a další administrativní úkoly, stejně jako správu fondu oprav.

barevné zateplené paneláky

Zdálo by se, že tento systém je ideální. Koneckonců se na rozhodování mohou podílet všichni členové. https://www.vlada.cz/cz/ppov/brs/clenove/ Stačí se jen účastnit vyhlašovaných schůzí. Ovšem pravdou je, že i zde najdeme určité nedostatky, které ve větší či menší míře vyplouvají na povrch. V první řadě je to fakt, že hlasování není anonymní. A vzhledem k tomu, že se v jednom domě obvykle všichni znají, to může mezi jednotlivými obyvateli vést ke třenicím a zhoršení sousedských vztahů. Také nelze opominout, že mnohdy může být takto zamítnuto i skutečně výhodné opatření, jen proto, že obyvatelé na něj nechtějí uvolnit peníze z fondu. Příkladem zde může být zateplení domu. To vše je nutné mít na paměti, pokud se stěhujeme do paneláku. I to na nás totiž čeká.